บรรยากาศ เสาชิงช้า
บรรยากาศสูงเด่นเป็นสง่างาม
แลนด์มาร์คหนึ่งของกรุงเทพฯเสาชิงช้า หนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่หน้าวัดสุทัศน์และ ศาลาว่าการกรุงเทพ สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2327 หลังสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 2 ปี ใช้ในพิธีโล้ชิงช้าของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ยังมีรูปที่ใช้เสาชิงช้าทำพิธีหลงเหลืออยู่ ส่วนพิธีโล้ชิงช้าได้เลิกไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 7 เสาชิงช้ามีการซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆ จนถึงปีพ.ศ. 2547 เสาชิงช้าผุกร่อนจนไม่อาจซ่อมแซมได้ จึงได้มีการเปลี่ยนใหม่โดยใช้ไม้สักทองจากอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และได้ทำพิธีบวงสรวงไปเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2549 เป็นเสาชิงช้าที่เราเห็นจนปัจจุบัน... อ่านต่อ
28 Likes0 Comment
LikeShare
photo