พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ สมัย ร. 7 และการเปลี่ยนแปลงจาก ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็น ระบบประชาธิปไตยมาเดินเล่น ดู พิพิธภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ สมัย ร. 7 และการเปลี่ยนแปลงจาก ระบบสมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็น ระบบประชาธิปไตย แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้น 1 เกี่ยวกับ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ชั้น 2 นิทรรศการเกี่ยวกับ ร. 7 ชั้น 3 มีเกี่ยวกับ สยามครั้งกระโน้น ใครว่างมาแถวนี้ เยี่ยมชมได้ ควรมีเวลาในการเดินอ่านประวัติค่ะ แถวนี้ของอร่อยหลายร้านนะคะ ทานแล้วมาเดินย่อย รับรู้ประวัติศาสตร์บ้านเรากันค่ะ... อ่านต่อ
5 Likes0 Comment
LikeShare
photo