วัดเทพธิดาราม

ปิดอยู่จะเปิดในเวลา 08:00
บรรยากาศ วัดเทพธิดาราม
บรรยากาศ
ไหว้พระหลวงพ่อขาวและภิกษุณีวัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี อยู่ใกล้วัดราชนัดดา เดิมชื่อ วัดบ้านพระยาไกรสวนหลวง เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ ภายในพระอุโบสถ มีพระประธาน หลวงพ่อขาว เป็นพระประธานปางมารวิชัย สลักด้วยศิลาขาวบริสุทธิ์ และมีรูปปั้นพระภิกษุณีจำนวน 52 องค์ ซึ่งคือหญิงที่ได้อุปสมบทแล้ว หนึ่งท่านในนั้นมี "พระนางมหาปชาบดีโคตมี" ซึ่งเป็นแม่นมของเจ้าชายสิทธัตถะผู้ขอบวชเป็นภิกษุณีรูปแรก นอกจากนี้ยังมีพระสังกัจจายน์ด้วยค่ะ... อ่านต่อ
17 Likes0 Comment
LikeShare
photo