บรรยากาศ วัดราชนัดดารามวรวิหาร
บรรยากาศโลหะปราสาท(ยุคปัจจุบัน)
โลหะปราสาทสร้างมาแล้วถึง 173 ปีวัดราชนัดดารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรีสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 ภายในวัดมี โลหะปราสาท แห่งเดียวในประเทศไทยและแห่งเดียวในโลกที่ยังสมบูรณ์อยู่ อีกสององค์เหลือแต่ซากปรักหักพัง โลหะปราสาท สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2389 ถึงปัจจุบันนี้รวม 173 ปีมาแล้ว เป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด ซึ่งหมายถึง โพธิปักขยิธรรม 37 ประการ(ธรรมะปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์) ด้านบนยอดสุดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และสามารถชมวิวแบบ 360° นอกจากโลหะปราสาท ยังมีพระอุโบสถ, พระวิหาร, ศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมศิลปะแบบไทยที่สวยงามเช่นกัน ภายในศาลาการเปรียญยังมี -พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) -พระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) -พระพุทธรูป ปางรำพึง (พระประจำวันศุกร์) -พระพุทธรูป ปางมารวิชัย (ศิลปะสมัยอู่ทอง) วัดราชนัดดาสวยงามมาก ต่างชาติยังบินข้ามทะเลมาเพื่อเยี่ยมชม เราคนไทยควรซักครั้งที่จะไปกราบสักการะ ไปสัมผัสความงามด้วยตาตัวเอง แต่ส่วนตัวชอบโลหะปราสาทแบบรมดำมากกว่านะ ดูสวยงามแปลกตาและดูขลังดี... อ่านต่อ
28 Likes0 Comment
LikeShare
photo