บรรยากาศ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
บรรยากาศพระเจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาตุ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอก 1 ใน 6 แห่งของประเทศไทยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก หนึ่งในหกแห่งของประเทศไทย ตั้งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังฝั่งทางท่าน้ำมหาราช เป็นวัดเก่าแก่สร้างสมัยอยุธยา เงียบสงบเหมาะมานั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม และยังเป็นที่ตั้งของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สถานที่เรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูงของพระสงฆ์ สิ่งสำคัญถายในวัด 〰️พระมณฑป ภายในประดิษฐานพระเจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาตุ สวยงามมากและเป็นที่มาของชื่อวัดในปัจจุบัน 〰️พระอุโบสถ เป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร มีพระศรีสรรเพชญ์เป็นพระประธาน 〰️พระวิหารหลวง มีพระศรีศากยมุนีเป็นพระประธาน ภายในวิหารมีพระพุทธรูปโบราณหลายองค์ และยังมีจัดแสดงโบราณวัตถุของวัด ที่น่าสนใจสิ่งหนึ่งคือ ศิลาจารึกสมัยสมเด็จพระนารายณ์ วัดมหาธาตุ ภายในวัดมีการก่อสร้างอาคารใหม่ๆเยอะ จึงทำให้พื้นที่ดูแออัด แต่ภายในพระอุโบสถและพระวิหารสวยงามจริงๆ พระปรางค์ด้านในก็สวย ยังมีพระพุทธรูปและโบราณวัตถุน่าสนใจให้ศึกษา เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น. ท่านใดสนใจเชิญแวะไหว้พระทำบุญกันครับ... อ่านต่อ
31 Likes0 Comment
LikeShare
photo