รวมรูป สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (เขาเขียวไนท์ซาฟารี)

  • ทั้งหมด
  • บรรยากาศ
  • แผนที่
  • อัตราค่าบริการ
  • อื่นๆ