4.4
5 เรตติ้ง (4 รีวิว)
ศาสนสถานไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่จนถึง 18:00
เขาแก่นจันทร์
เขาแก่นจันทร์ เดิมชื่อ เขาจันทร์แดง มีความสูงประมาณ 141 เมตรเขาแก่นจันทร์ เดิมชื่อ เขาจันทร์แดง ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 2 กม. มีความสูงประมาณ 141 เมตร มีถนนตัดขึ้นไปถึงยอดเขา บนยอดมีวิหารประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระสี่มุมเมือง” เป็นพระ 1 ใน 4 องค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น แล้วพระราชทานไปประดิษฐานไว้ ณ เมืองต่าง ๆ สี่เมืองได้แก่ ราชบุรี ลำปาง สระบุรี และพัทลุง ด้านบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรี บริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ชาวราชบุรีได้พร้อมใจกันสร้างในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 และสร้างเป็นสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน -ข้อมูลท่องเที่ยว -ที่อยู่ : ริมถนนเพชรเกษม ห่างจากตัวเมืองราชบุรี ประมาณ 2 กม GPS : 13.523492, 99.786404 -เปิดเข้าชม : 07.00-18.00 น. (ทุกวัน) -ค่าเข้าชม : ฟรี -สถานที่จอดรถ : บนยอดเขาแก่นจันทร์ สามารถนำรถส่วนตัวขึ้นไปได้ ยกเว้นรถ 6 ล้อขึ้นไป เพราะทางแคบชันและโค้งหักศอก ร้านอาหาร : บนยอดเขาแก่นจันทร์ ไม่มีร้านอาหารและน้ำเปิดบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก : ตู้ยาม , ห้องน้ำ , สวนสาธารณะ Tip : ขับรถขึ้นยอดเขาแก่นจันทร์ ถนนสูงชัน โค้งหักศอกระวังรถสวน ! , บนยอดเขาแก่นจันทร์ ที่นี่ไม่มีลิง(ไม่เหมือนที่เขาที่อื่นในราชบุรี) , ตรงอาคารหอนาฬิกา มีบันได้ขึ้นลงเขา... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo