บรรยากาศ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
บรรยากาศเป็นเกาะที่ธรรมชาติสวยค่ะ
เป็นเกาะที่สวยมาก ประทับใจมากค่ะที่เที่ยวเยอะมากเกาะลันตา ประกอบด้วย เกาะลันตาใหญ่ และ เกาะลันตาน้อย โดยมีเกาะกลางคั่นอยู่ระหว่าง 2 เกาะนี้ ปัจจุบันมีสะพานให้ข้ามเกาะแล้วสบายเลย ในอดีตต้องใช้แพข้ามเกาะค่ะ แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดจะอยู่บนเกาะลันตาใหญ่ เกาะมียาวประมาณ 30 กิโลเมตร กว้างประมาณ 6 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยชายหาดยาวเรียงรายต่อเนื่องกันถึง 13 หาดทางฝั่งตะวันตก มีทั้งหาดหินและหาดทราย ส่วนทางฝั่งตะวันออกคือ ชุมชนโบราณ ชื่อบ้านศรีรายา ซึ่งตั้งมากว่าร้อยปี มีเสน่ห์ด้วยเรือนแถวไม้หน้าแคบที่ยื่นยาวลึกออกไปในทะเล และวิถีชีวิตสงบงามของชาวไทย-จีน ชาวไทย-มุสลิม ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากค่ะ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo