อุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว
ชมน้ำตกปางสีดาแบบฟินๆน้ำตกปางสีดา อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติปางสีดา เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มาก มีน้ำตกไหลผ่านหน้าผาสูงสามชั้น สูงราวสิบเมตร ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำกว้างใหญ่และเป็นที่เล่นน้ำ บริเวณน้ำตกมีสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างเช่นพื้นที่ปิกนิก ที่จอดรถ ห้องน้ำ ห้องสุขา รวมถึงระบบน้ำใช้จากน้ำตก น้ำตกปางสีดามีน้ำมากช่วงฤดูฝนและช่วงที่มีฝนตก ส่วนช่วงอื่นมีน้ำไหลไม่ตลอดปี... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo