อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ

ปิดอยู่จะเปิดในวันอาทิตย์ เวลา 08:30
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
ภูเขาหินรูปร่างต่างๆอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองและอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีป่าเต็งรังบริเวณลานหินหรือภูเขาหิน และในฤดูฝนต่อฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยไม้ดอกงดงามนานาชนิด ป่าเบญจพรรณบริเวณหุบเขา มีปรากฏการณ์และธรรมชาติที่สวยงาม หินมีลักษณะหรือรูปทรงแปลกๆ ถ้ำที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ น้ำตกและน้ำซับตลอดปี ตลอดจนมีสัตว์ป่านานาชนิด มีเนื้อที่ประมาณ 30,312.5 ไร่ หรือ 48.5 ตารางกิโลเมตร  😎มีแต่หินๆ ดอกไม้ไม่ค่อยมีเพราะไปเดือนธันวาค่ะ... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
LikeShare
photo