เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียม
เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมเขาใหญ่ อาร์ต มิวเซียม เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวที่เก็บรวบรวมงานศิลปะของคุณพงษ์ชัย จินดาสุข มีทั้งภาพวาดและงานประติมากรรมมากมาย เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมฟรี มีการจัดแสดงทั้งสวนประติมากรรมภายนอก และภายใน "อาคารหอศิลป์" ประกอบไปด้วยห้องแสดงสื่อผสม 3 ห้อง ภายในจัดแสดงงานศิลป์จากศิลปินชั้นครูหลากหลายแนว อาทิเช่น อ.ถวัลย์ ดัชนี, อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อ.ชลูด นิ่มเสมอ, อ.ประเทือง เอมเจริญ, อ.ปรีชา เถาทอง, อ.ช่วง มูลพินิจ, อ.ประหยัด พงษ์ดำ ฯลฯ รวมถึงผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ๆ ด้วยครับ นอกจากงานศิลปะแล้ว ที่นี่ยังมีบ้านพักบรรยากาศดีๆในชื่อเรียกเก๋ๆอย่าง ART SPACE ซึ่งตกแต่งด้วยงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่จัด วางได้อย่างลงตัวและไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละหลัง ซึ่งโดยรวมให้ความรู้สึกที่สอดรับกับธรรมชาติ และงานแสดงศิลปะของที่นี่นั่นเอง ใครชอบงานศิลปะสวยๆ บรรยากาศร่มรื่นแนะนำที่นี่เลย นอกจากนี้ด้านบนของหอศิลป์ยังมีมุมเครื่องดื่ม ไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo