บรรยากาศ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
บรรยากาศ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเกาะสีชังศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตั้งอยู่บนเชิงเขาสูงทางทิศเหนือของเกาะสีชัง ตัวอาคารของศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ทาสีแดงเป็นสีหลักสามารถมองเห็นเด่นชัดจากท่าเรือเมื่อมาถึงเกาะ สำหรับทางขึ้นมีบันไดแยกเป็น 2 ทาง ด้านขวาเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิม และด้านซ้ายมือเป็นทางขึ้นศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ นอกจากการเดินตามทางบันไดหลักแล้ว ยังมีรถกระเช้าคอยให้บริการอีกด้วย สำหรับผู้สูงวัยก็สามารถใช้และบริจาคเงินสมทบได้ส่วนสาย adventure แบบเราก็เดินขึ้นแบบชิวๆไป วันนี้มีเลี้ยงอาหารเจเราเลยแวะทานมื้อเที่ยงกันที่นี่และทำบุญตามศรัทธาจากนั้นจุดธูปเทียนไหว้สักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่และเก็บภาพความประทับใจเอาไว้ก่อนกลับ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo