บรรยากาศ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่
บรรยากาศทางเดินที่ประทับใจเพราะวนจนเวียนหัว
ทะเลก้อมีดอยนะเธอวัดหรือศาลเจ้าแห่งนี้อยู่บนยอดเขานิดหน่อยต้องเดินชันพอควร บันไดวน เดินขึ้นทั้งเมื่อยขาและเหนื่อย การเดินทางต้องเช่าเหมารถสองแถวมาเพราะเส้นทางมาที่ศาลเจ้าสลับซับซ้อน ขึ้นมาขอพรที่นี้เห็นเขาว่ากัน ว่าสมหลังเรื่องการเงินหน้าที่แนะนำครับ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo