รีวิว อุทยานแห่งชาติภูลังกา

รีวิวจากผู้ใช้บริการ
Quality Review
เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ พระธาตุภูลังกา

เจดีย์กองข้าวศรีบุญเนาว์ พระธาตุภูลังกา เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศเนปาลเมื่อปีพุทธศักราช 2543 ตั้งอยู่บนลานหินซึ่งเป็นจุดสูงสุดของภูลังกา ระดับความสูง 563 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง องค์ของเจดีย์มีลักษณะคล้ายกองข้าว เป็นเจดีย์สีทอง เด่นเป็นสง่าบนยอดเขาภูลังกา

ดูเพิ่มเติม »
ภาพมุมสูงโดย : อาจารย์แสงทอง สัพโส
เรือนไทยเกสต์เฮาส์ บึงโขงหลง
ภาพมุมสูงโดย : อาจารย์แสงทอง สัพโส
เรือนไทยเกสต์เฮาส์ บึงโขงหลง
ภาพมุมสูงโดย : อาจารย์แสงทอง สัพโส
เรือนไทยเกสต์เฮาส์ บึงโขงหลง
ภาพมุมสูงโดย : อาจารย์แสงทอง สัพโส
เรือนไทยเกสต์เฮาส์ บึงโขงหลง

0 Like0 Comment
Share