3.8
9 เรตติ้ง (9 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
มิ่งขวัญข้าวหมูทอด 1
แดนธรรม ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระนักปฏิบัติผมเคยอ่านคำสอนบทหนึ่งของ อาจารย์พุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน ท่านสอนว่า "ศีล 5 เปรียบเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ ถ้าเราผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง มันก็เหมือนกับเราสวมเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งดูแล้วไม่งามตา แก่ผู้พบเห็น" ข้อความอาจไม่สมบูรณ์เหมือนต้นฉบับ เพราะผมอ่านผ่านมา 30 กว่าปีแล้ว วันนี้ได้มีโอกาสมากราบอัฐิธาตุของท่าน ถือเป็นมงคลของชีวิต "อันศีล 5 เหมือนอาภรณ์ ที่สวมใส่ ผิด 1 ข้อ ก็เหมือนผ้า ที่ขาดวิ่น ผู้คนมอง มาที่เรา เฝ้าดูหมิ่น คนทุศีล ย่อมไม่สิ้น คำนินทา" ชายชาญ ประพันธ์ Location: วัดป่าสาลวัน อ.เมือง นครราชสีมา... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo