3.8
9 เรตติ้ง (9 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
มิ่งขวัญข้าวหมูทอด 1
1 ในวัดเก่าแก่ของเมืองโคราช"วัดป่าสาละวัน" (บูรพาจารย์เจดีย์)​ เป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุแห่งบูรพาจารย์และของหลวงพ่อพุธ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และประชาชนไว้เป็นที่เคารพกราบไหว้ เป็นเครื่องเตือนใจเตือนสติในแนวทางแห่งพระธรรมคำสอน อันจะส่งผลให้เกิดความสงบร่มเย็น ต่อสังคม... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo