4.0
9 เรตติ้ง (8 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
บรรยากาศ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
บรรยากาศ
สว่ง สงบ ชัดเจนประวัติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้พระพรหมราชวงศา (กุทอง สุวรรณกูฏ) สร้างวัดสุปัฏนารามขึ้นสำหรับคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เริ่มแรกมีเนื้อที่กว้าง 3 เส้นเศษ ยาว 5 เส้นเศษ ผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2479[2] และยกสถานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2479[1] พระพุทธรูปที่สำคัญ พระสัพพัญญูเจ้า พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง (พระพุทธรูปหนึ่งในนพรัตน์หรือแก้วเก้าประการ) ศาสนสถานที่สำคัญ พระอุโบสถ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง 3 ชนชาติ คือ ส่วนหลังคา เป็นศิลปะแบบไทย ส่วนกลางของตัวพระอุโบสถ เป็นศิลปะแบบเยอรมัน ส่วนฐานของพระอุโบสถ เป็นศิลปะแบบขอมโบราณ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo