4.0
9 เรตติ้ง (8 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
กราบขอพรพระสัพพัญญูเจ้าในอุโบสถขาวสวยสะอาดตาวัดนี้อยู่ในอำเภอเมือง จับหวัดอุบลราชธานีค่ะ เป็นวัดพระอารามหลวง ตัวอุโบสถสวยด้วยสีขาวสะอาดตา ภายในวัดก็สวยงาม เมื่อมาถึงก็จะมีจุดสักการะพระสัพพัญญูเจ้า และ พระแก้วขาวเพชรน้ำค้าง (พระพุทธรูปหนึ่งในนพรัตน์หรือแก้วเก้าประการ) และมีจุดให้อาหารปลาด้วยค่ะ... อ่านต่อ
11 Likes0 Comment
photo