บรรยากาศ วัดทุ่งศรีเมือง
บรรยากาศเซลฟี่กันหน่อย
ชมหอไตรกลางน้ำ ที่เลื่องลือของเมืองอุบลกันค่ะวัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่บริเวณถนนหลวง ในเขตเทศบาล วัดนี้มีหอพระไตรปิฏกที่สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางสระน้ำนี้ มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างศิลปะของไทย ลาว และพม่า บริเวณหลังคาเป็นทรงจั่วคล้ายสถาปัตยกรรมแบบเชียงรุ้ง เป็นหอไตรที่สวยงามและสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ที่สำคัญหอไตรกลางน้ำหลังนี้ยังได้รับรางวัลอนุรักษ์สถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามมงกุฎราชกุมารี อีกด้วยค่ะ สวยงาม... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo