วัดทุ่งศรีเมือง
กราบไหว้พระ ชมหอไตรกลางน้ำกิจกดนมที่ได้รับความนิมของนักท่องเที่ยว คือ ทำบุญ ถ่ายรูป กราบไหว้พระเจ้าใหญ่ศรีเมือง และชมหอไตรกลางน้ำ วัดทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ในเขตกลางใจตัวเมืองอุบลฯ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมอันงดงามมากมาย เริ่มต้นกันด้วย “หอไตรกลางน้ำ” หอพระไตรปิฏกที่สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางสระน้ำ สวยงาม... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo