1. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (พระอารามหลวง) (วัดสุชาดาราม) (วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (พระอารามหลวง))

รวมรูป วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (พระอารามหลวง) (วัดสุชาดาราม)