บรรยากาศ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (พระอารามหลวง) (วัดสุชาดาราม)
บรรยากาศ
จอดรถบริเวณรอบๆ เข้าชมฟรี วัดสวยงามมากๆ บริเวณเดินกว้างใหญ่ นักท่องเที่ยวไม่แออัดจอดรถบริเวณรอบๆ เข้าชมฟรี วัดสวยงามมากๆ บริเวณเดินกว้างใหญ่ นักท่องเที่ยวไม่แออัด รอบๆ มีร้านค้าขายของไม่มาก เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามที่มีอายุนับพันปี อีกทั้งยังเป็นวัดที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเคยเป็นวัดที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า หรือ พระแก้วมรกต ตั้งแต่ปี พ.ศ.1979 เป็นเวลานานถึง 32 ปี ก่อนจะอัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดพระธาตุลําปางหลวง เป็นที่ประดิษฐานพระเจดีย์ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวัง ในเขตตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดิน สูงขนาดใหญ่ เป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงาม มีประวัติความเป็นมามากกว่า 500 ปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามอีกวัดหนึ่งของลำปาง ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถและพระวิหารสไตล์ล้านนาที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบพม่า มีลวดลายแกะสลักของอุโบสถที่อ่อนช้อยงดงาม มีตำนานกล่าวถึงการสร้าง พระแก้วดอนเต้า ว่าเมื่อ นางสุชาดา พบแก้วมรกตในแตงโม ก็ได้นำไปถวายแก่พระเถระที่ วัดดอนเต้า จ้างช่างให้นำแก้วมรกตนั้นไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูป ซึ่งในภาษาเหนือนั้น คำว่า "ดอนเต้า" มีความหมายว่า "แตงโม" ซึ่งบอกเล่าถึงการค้นพบแก้วมรกตในแตงโมนั่นเองค่ะ จากนั้นวัดแห่งนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น วัดพระแก้วดอนเต้า อย่างที่รู้จักกันทุกวันนี้... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo