4
ซอยวัดเชิงท่า ลพบุรี (อยู่ภายในวัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี)
โทร: 0 3661 8388