4
ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 (ซอยวัดอนงค์) กรุงเทพมหานคร (ตั้งอยู่ในซอยสมเด็จเจ้าพระยา 3 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ)
โทร: 02-4377799