เพิ่มรูปภาพของสถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี

บรรยากาศ
แผนที่
อัตราค่าบริการ
อื่นๆ