4.2
11 เรตติ้ง (9 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
วัดมหาวนาราม
วัดมหาวนารามวัดมหาวนาราม หรือ "วัดป่าใหญ่" เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองและถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ ของจังหวัดอบุลราชธานี ปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัดนี้คือพระเจ้าใหญ่อินแปง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยก่ออิฐถือปูนพร้อมกับลงรักปิดทอง ลักษณะศิลปะแบบลาว ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 3 เมตร สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 เมตร ทุกปีจะมีการทำบุญตักบาตร เทศน์มหาชาติชาดก และสรงน้ำปิดทองพระเจ้าใหญ่อิน ประมาณเดือนเมษายน และในช่วงก่อนจะเข้าพรรษาก็จะมีกิจกรรมให้ชาวบ้านหรือนักท่องเที่ยวที่ได้วัด ร่วมกันแกะสลักเรือพรรษาด้วย วัดแห่งนี้ได้ส่งเรือเข้าประกวดทุกๆปี ซึ่งถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีมาจนทุกวันนี้ การเดินทาง: ถนน หลวง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo