4.1
6 เรตติ้ง (6 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่จนถึง 18:00
บรรยากาศ วัดปงสนุกใต้
บรรยากาศ
เยี่ยมชมธรรมสถานหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รางวัล unesco📣 วัดปงสนุกใต้ - อีกหนึ่งวัดมีน่าสนใจ และน่าไปเยี่ยมชมถ้าได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดลำปาง วันนี้มีธรรมสถานที่เป็นหนึ่งเดียวของไทย ที่ได้รับรางวัลจาก unesco 🛕 ตัววัดตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านปงสนุก ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นวัดสำคัญคู่เมืองลำปาง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.1223 หรือเมื่อ 1328 ปีก่อน ⭐️ พูดถึงธรรมสถานที่ได้รางวัล unesco ก็คือ วิหารพระเจ้าพันองค์ เป็นวิหารไม้ทรงจัตุรมุขที่มีรูปแบบงดงามมาก เป็นวิหารหลังเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองไทยที่มีลักษณะเป็นวิหารโถง #EatOutGoRound... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo