4.1
6 เรตติ้ง (6 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
เปิดอยู่จนถึง 18:00
บรรยากาศ วัดปงสนุกใต้
บรรยากาศ
รรมสถานหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รางวัล “Award Of Merit” จาก UNESCOวัดนี้มีความงดงามมากค่ะ เป็นธรรมสถานหนึ่งเดียวของไทย ที่ได้รับรางวัล “Award of Merit” การอนุรักษ์มรดกทางด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จาก UNESCO ในปี 2008 เป็นวัดแรกของไทยที่ได้รางวัลนี้ค่ะ(วัดปงสนุกเหนือ) วัดปงสนุกมี 2 วัดที่อยู่ติดกันคือ วัดปงสนุกเเหนือและวัดปงสนุกใต้ค่ะ สาเหตุที่แยกกันเนื่องมาจากพระสงฆ์ สามเณร ในอดีตมีจำนวนมาก จึงแบ่งกันช่วยดูแลรักษาวัด จึงมีวัด 2 วัดตั้งอยู่ในเขตใบพัทธสีมาเดียวกัน คำว่า ปงสนุก หมายถึงพงศ์เผ่าแห่งความรื่นเริงค่ะ วิหารพระเจ้าพันองค์ภายในวัด เป็นวิหารไม้ทรงจัตุรมุขที่มีรูปแบบงดงามมาก เป็นวิหารหลังเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ในเมืองไทยที่มีลักษณะเป็นวิหารโถงแล้วมีพระพุทธรูป 4 ทิศ การตกแต่งเป็นศิลปะผสมผสานกันระหว่างศิลปะจีน พม่า พื้นเมืองล้านนา และรัตนโกสินทร์ค่ะ อายุกว่า 120 ปี งดงามสมกับรางวัลที่ได้รับค่ะ #Wongnai2024... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo