4.3
68 เรตติ้ง (63 รีวิว)
ปิดอยู่จะเปิดในเวลา 08:00
บรรยากาศ เขื่อนขุนด่านปราการชล
บรรยากาศ
เขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลกเขื่อนขุนด่านปราการชล ชื่อเดิมเรียกว่า เขื่อนคลองท่าด่าน เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริฯ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค รองรับน้ำที่มาจากด้านบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เก็บกักและผันระบายสู่แม่น้ำนครนายก... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
photo