พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี
แหล่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของราชบุรี ที่ครบครันในที่เดียวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี ตั้งอยู่ริมถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง ใกล้กับหอนาฬิการิมแม่น้ำแม่กลอง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวส่งเสริมการเรียนรู้ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โดยที่ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดง ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ธรณีวิทยา ศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ในการจับสัตว์น้ำ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของกลุ่มชนต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี ที่นี่จะเป็นอาคารไม้ได้บรรยากาศความเก่าแก่ เนื่องจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี จัดสร้างมาตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2529 มีการจัดแสดงในพื้นที่ของศาลากลางจังหวัดเดิม ภายมีหลายห้องจัดแสดงเลยค่ะ อาจจะไม่ขนาดใช้เทคโนโลยีล้ำๆในการจัดแสดง แต่การเรียนรู้ครบครันดีค่ะ ตั้งแต่ยุคโบราณจนปัจจุบันเลย การเข้าชมจะมีเจ้าหน้าที่พาชมและอธิบายทางวิชาการให้ความรู้ดีมากๆค่ะ ที่เราชอบ คือ โซนก่อนประวัติศาสตร์ มีการจัดแสดงอุปกรณ์และถิ่นพื้นที่อยู่อาศัยของคนสมัยโบราณในพื้นที่ภาคตะวันตกของไทย แล้วสามารถเทียบกับพื้นที่ตั้งในปัจจุบันได้ ได้รับความรู้เยอะมากๆค่ะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท (เด็กเข้าชมฟรี) ชาวต่างชาติ 100 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3232 1513 โทรสาร 0 3232 7235... อ่านต่อ
2 Likes0 Comment
LikeShare
photo