3.9
19 เรตติ้ง (19 รีวิว)
เชิงประวัติศาสตร์ไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่จะเปิดในเวลา 08:30
บรรยากาศ คุ้มเจ้าหลวง
บรรยากาศ
บ้านโบราณ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นที่พักหรือบ้านพักของเจ้าเมืองในสมัยเก่า รูปแบบเป็นศิลปทางภาคเหนือในอดีต มีความสวยงามแปลกตา ซึ่งสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านพักในลักษณะแบบนี้ในภาคเหนือมีอยู่หลายแห่งหลายที่ ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้ทางประวัติศาสตร์... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo