3.9
19 เรตติ้ง (19 รีวิว)
เชิงประวัติศาสตร์ไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่จะเปิดในเวลา 08:30
บรรยากาศ คุ้มเจ้าหลวง
บรรยากาศ
พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ คุ้มเจ้าหลวง"คุ้มเจ้าหลวง" เป็นบ้านของ เจ้าพิริยเทพวงศ์อุดร เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2434 คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่งมีรูปทรงขนมปังขิง(สถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป)ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น หลังคามุงด้วยไม้เรียกว่า "ไม้แป้นเกล็ด" ไม่มีหน้าจั่วเป็นแบบหลังคาเรือนปั้นหยา มีมุขสี่เหลี่ยมยื่นออกมาด้านหน้าของตัวอาคาร หลังคามุขมีรูปทรงสามเหลี่ยม ทั้งปั้นลมและชายคาน้ำรอบตัวอาคารประดับด้วยไม้แกะฉลุสลักลวดลายอย่างสวยงามซึ่งเป็นฝีช่างชาวจีนที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2455 ได้ดัดแปลงเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชาย คือ "โรงเรียนพิริยาลัย" เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เจ้าหลวงแพร่องค์สุดท้าย ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายไปอยู่ที่ถนนยันตรกิจโกศล ส่วนคุ้มเจ้าหลวงกลายเป็นจวนหรือบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จนเมื่อ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ดูแล มีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ "คุ้มเจ้าหลวง" ขึ้นจนถึงปัจจุบัน... อ่านต่อ
35 Likes0 Comment
photo