3.8
6 เรตติ้ง (6 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่จะเปิดในวันอังคาร เวลา 07:00
บรรยากาศ วัดจามเทวี
บรรยากาศ
วัดโบราณสำคัญ ของชาวจังหวัดลำพูนวัดจามเทวีเป็นวัดสำคัญเก่าแก่ของจังหวัดลำพูน เดินทางมาไม่ยากเลยอยู่บริเวณเดียวกับโรงพยาบาลลำพูนนี่เอง ภายในวัดมีบริเวณกว้างขวางและมีพื้นที่ให้จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่ด้านหน้า ผู้คนที่มามักจะมากราบไหว้องค์เจดีย์หรือที่เรียกว่ากู่กุด ประวัติวัดจามเทวีมีอยู่ว่า วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยล้านนาไทยชาวบ้านเรียกว่ากูโกรธบางแห่งก็ว่าพระนางจามเทวีสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1298 โดยช่างฝีมือชาวขอมบ้างก็ว่าเจ้าอนันตยศและเจ้ามหันตยศพระราชโอรสของพระนางจามเทวีได้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพระนาง ด้วยพระนางจามเทวีได้บวชชีที่วัดนี้เมื่อพระชนมายุ 60 ปีจนถึงพระชนมายุ 92 ปีได้สละสังขารภายในวัดมีเจดีย์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมอยู่ด้วยกัน๒องค์คือสุวรรณาเจดีย์จังโกศ เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลงองค์เจดีย์มีลักษณะเป็นทรงเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันไป 5 ชั้น แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปปางประทานอภัยประทับยืนตามสูงด้านละ 3 องค์ทั้ง 4 ด้านรวมทั้งหมด 60 องค์ ภายในเชื่อกันว่าบรรจุของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ยอดเจดีย์ได้หักหายไปชาวบ้านจึงเรียกว่ากู่กุดเจดีย์นี้เป็นศิลปะแบบหริภุญไชยได้รับอิทธิพลจากทวารวดีตอนปลาย นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามากราบไหว้สักการะและเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo