3.8
6 เรตติ้ง (6 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่จะเปิดในวันอังคาร เวลา 07:00
บรรยากาศ วัดจามเทวี
บรรยากาศ
วัดสำคัญเก่าแก่ ของเมืองลำพูนวัดจามเทวี หรือเดิม ชื่อวัดกู่กุด ตั้งอยู่ในเมือง ลำพูน เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ด้านหน้ามีที่จอดรถสะดวกสบาย ในส่วนของบริเวณวัดไม่ใหญ่มากนัก เมื่อเดินเข้ามาจะได้พบกับความสวยงามของพระเจดีย์สุวรรณจังโกฏ เป็นพระเจดีย์สี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย ซึ่งภายในพระเจดีย์ได้บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo