บรรยากาศ
ตลาดครบวงจร
ตลาดที่มีส่วนผสมความหลากหลายในตัวเอง จุดเด่น - มีลักษณะผสมของตลาดน้ำ ห้างพลาซ่า และตลาดนัด รวมกันอยู่ สินค้าค่อนข้างครบวงจร - บรรยากาศ และการตกแต่งภายในออกมาดูดีมาก - ร้านค้าค่อนข้างคัดเกรด ศูนย์อาหารเน้นรสชาติดี เป็นทีรู้จัก จุดด้อย - มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าที่จอดรถ ห้องน้ำ... อ่านรีวิวฉบับเต็ม
0 Like0 Comment
LikeShare
photo