4.0
5 เรตติ้ง (4 รีวิว)
เกาะไม่มีค่าเข้าชม
บรรยากาศ เกาะรอกลอย
บรรยากาศวิวสวย
เกาะที่หาดทรายสวย น้ำใสสะอาดเกาะรอกลอยอยู่ใกล้กับเกาะดงและเกาะราวี อยู่ทางตะวันตกของเกาะหินงามค่ะ จุดเด่นของเกาะรอกลอย คือหาดทรายที่ขาวสะอาดมีลักษณะเป็นแหลมสามเหลี่ยมยื่นออกไปในทะเล เป็นเกาะเล็กๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมแวะพักเล่นน้ำ ชมวิว... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo