3.4
11 เรตติ้ง (9 รีวิว)
เขื่อน/อ่างเก็บน้ำไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่จะเปิดในเวลา 08:00
บรรยากาศ เขื่อนลำตะคอง
บรรยากาศภูเขาหินทรายเป็นสันเขาอีโต้ที่ด้านหนึ่งเอียงเเละลาดยาว อีกด้านเป็นผาชัน
ปั่นจักยาน ชมพระอาทิตย์ตกดิน กินลมชมวิว @เขื่อนลำตะคองภูเขาบริเวณเขายายเที่ยงหรือเขื่อนเก็บน้ําลําตะคองเป็นภูเขาหินทรายมีลักษณะเป็นสันเขาอีโต้ (Cuesta) ที่ด้านหนึ่งเป็นที่ลาดเอียงและยาว อีกด้านหนึ่งมีลักษณะเป็นผาชัน นอกจากนี้บริเวณเขื่อนลำตะคองยังเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน ซึ่งมีอยู่สองประเภทหลัก คือ พลังงานลมและพลังงานน้ํา ซึ่งพลังงานลมได้มาจากกระบวนการของกังหัน และพลังงานน้ําได้จากกระบวนการสูบกลับโดยอ่างเก็บน้ําที่มีมนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo