บรรยากาศ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
บรรยากาศเขื่อนสวยมาก
เขื่อนงามของเชียงใหม่เขื่อนแม่กวงอุดมธาราเป็นเขื่อนดินตั้งอยู่ ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ต ตัวเขื่อน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เขื่อนหลัก เขื่อนฝั่งขวา และเขื่อนฝั่งซ้าย ระดับสันเขื่อนสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 390 เมตร เดินทางถนนสายเชียงใหม่-ดอยสะเก็ต ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลค่ะ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo