เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
ชมสันเขื่อน แนะนำช่วงเช้าน่าจะสวยช่วงหน้าหนาว ใครมาเที่ยวเชียงใหม่ ลองมาเที่ยวได้ แนะนำ ช่วงเช้าครับ วิวสวยน่าดู โดย เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนดิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สูงราว 68 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร สร้างเพื่อกั้นลำน้ำจากแม่กวง สามารถเก็บกักน้ำในเขื่อนได้ประมาณ 263 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำไหลเข้าเฉลี่ยปีละ 186 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกใน 13 ตำบล เขตจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนประมาณ 175,000 ไร่ ลองมาเที่ยวกันครับ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo