4.5
27 เรตติ้ง (24 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
วัดพระธาตุหนองบัว
1ใน30วัดที่น่ามาเยือนที่สุดในอุบลประวัติวัดพระธาตุหนองบัว วัดพระธาตุหนองบัว สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 โดย นายฟอง สิทธิธรรม ได้มีความเลื่อมใสศรัทธาสร้างวัดขึ้นในที่นาของท่าน เพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของท่านเจ้าคุณเทพญาณวิสิทธิ์ มีพื้นที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 50 ไร่ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ หรือที่ชาวอุบลเรียกกันว่า “พระธาตุหนองบัว” สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนา เจดีย์ศรีมหาโพธิ์นี้ได้จำลองจากเจดีย์พุทธคยา พระธาตุเจดีย์นี้ เดิมมีความกว้างด้านละ 6 เมตร องค์พระธาตุทั้ง 4 ด้านแกะสลักพระประจำวันเกิด และกลีบบัว ฐานล่างแกะรูปพระพุทธปางประสูติ ตรัสรู้ปฐมเทศนา และปรินิพพานคะ... อ่านต่อ
3 Likes0 Comment
photo