บรรยากาศ วังบางขุนพรหม
บรรยากาศ
พระราชวังเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สวยงามด้วยศิลปะแบบร็อคโคโค
สถานที่นี้ไม่เชิงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา เปิดให้เข้าชมภายในพระราชวังเป็นวันสุดท้ายก่อนมีการปิดบูรณะ เคยเป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หรือต้นราชสกุลบริพัตร ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โอนย้ายถ่ายมือเรื่อยมาจนปัจจุบันอยู่ในความดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในมีตำหนักใหญ่ ที่มีศิลปะแบบอิตาเลียน โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนออกแบบ ทำให้ทั้งภายนอกและภายในมีความอ่อนช้อยงดงาม และยังมีตำหนักสมเด็จอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พระมารดา ซึ่งออกแบบและตกแต่งด้วยศิลปะแบบโกธิคของเยอรมัน มีความหนักแน่นแต่ลงสีสันให้นุ่มนวลมากขึ้น จุดเด่นภายในอยู่ที่บันไดเวียนและภาพเขียนสีฝาผนังนางฟ้าในสวน ที่สียังติดทนสวยงามจนถึงทุกวันนี้ ภายในพระราชวังอนุญาตให้ถ่ายภาพได้เฉพาะชั้น 1 และบางจุดเท่านั้น ** หากจะนำภาพถ่ายไปใช้ กรุณาติดต่อก่อนทุกกรณี **... อ่านรีวิวฉบับเต็ม
7 Likes0 Comment
LikeShare
photo