เพิ่มรูปภาพ
map
ตลาดอาคารไทยศรีซุริค กรุงเทพมหานคร
200 ม. จาก BTS กรุงธนบุรี
700 ม. จาก BTS วงเวียนใหญ่