สนามบินดอนเมือง
สนามบินดอนเมือง บินในประเทศท่าอากาศยานดอนเมือง มีทั้งบินภายในประเทศและต่างประเทศ - ภายในประเทศ มีร้านอาหารมากมาย ทั้ง KFC Bergerking Starbuck,Dao Coffee,Blackcanyou - ต่างประเทศ จุดเด่นคือมี kingpower ถึงแม้ว่าสินค้าอาจจะน้อยกว่า สุวรรณภูมิ แต่มีเครื่องสำอาง หลายแบรนที่บ้างครั้งมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจ... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
LikeShare
photo