นาโปแก สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
นาโปแก แหล่งท่องเที่ยวของ อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง โปในภาษาใต้ หมายถึง ปู่ นาโปแกแสดงวิถีชีวิตของชาวนาในจังหวัดพัทลุง มีบรรยากาศท้องนา อาหาร และกิจกรรมการทำนาให้นักท่องเที่ยวได้ลองลงไปทำนา การทำนาในภาษาใต้ การดำนา... อ่านรีวิวฉบับเต็ม
0 Like0 Comment
LikeShare
photo