4.5
36 เรตติ้ง (31 รีวิว)
วัดไม่มีค่าเข้าชม
ปิดอยู่จะเปิดในเวลา 07:00
วัดพระบาทปู่ผาแดง (วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์)
วัดพุทธบาทสุทธาวาสบนยอดเขามีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าจารึกไว้บนแผ่นหินขนาดใหญ่ เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านแถบนี้มาอย่างยาวนาน ภายในวัดแบ่งพื้นออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ด้านล่าง เป็นที่พักของสงฆ์ มีศาลาสวดมนต์ อุโบสถ เจดีย์องค์ใหญ่ที่ภายในประดิษฐานมีพระประธาน 4 ทิศ ศาลาชมวิว และเรือนพักรับรอง เป็นต้น ด้านบน มีเจดีย์เล็กๆ สีขาว หลายองค์ตั้งเรียงรายอยู่บนยอดเขา และยังมีเจดีย์สีทองเก่าแก่ด้วย ขับรถจอดไว้ที่วัด... มีรถสองแถวบริการนั่งขึ้นไปบนวัดใช้เวลาประมาณ 10 นาที ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 90 บาท (ค่าโดยสารทั้งขาขึ้นและขาลง) จากนั้นเดินทางราบบนดอยประมาณ 300 เมตร ต่อด้วยเดินขึ้นบันไดอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงยอดดอยครับ...... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo