วัดพระนอน

ปิดอยู่จะเปิดในวันพฤหัสบดี เวลา 07:00
บรรยากาศ
วัดพระนอน จังหวัดแพร่
วัดพระนอน เป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองเก่าของเมืองแพร่ สร้างขึ้นโดยเจ้าพระยาชัยชนะสงคราม และพระนางเจ้าอู่ทองศรีพิมพา เมื่อ จ.ศ. 236 วัดพระนอน เป็นวัดโบราณสถานที่มีอายุนับพันปี สร้างด้วยศิลปะแบบ ผสมผสานถึงสามยุค คือ เชียงแสน สุโขทัย และอยุธยาตอนปลาย... อ่านรีวิวฉบับเต็ม
0 Like0 Comment
LikeShare
photo