วัดวังคำ
ไม่ต้องไปถึงวัดเชียงทองที่หลวงพระบางก็มาที่นี่ได้วัดวังคำ ตั้งอยู่ที่บ้านนาทวี ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวัดเดียวในกาฬสินธุ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง ชุมชนบ้านนาวีนั้น เป็นชุมชนชาวภูไทที่อยู่อาศัยทั้งที่ไทยและลาว เจ้าอาวาสวัดวังคำเลือกวัดเชียงทอง มรดกโลกของประเทศลาว มาเป็นต้นแบบในการสร้าง ก่อนจะเข้าวัด ทุกคนจะต้องเปลี่ยนใส่ชุดชาวภูไทก่อน ซึ่งทางวัดมีเตรียมไว้ให้แล้ว... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo