วัดมังกรบุปผาราม
วัดมังกรบุปผาราม ชื่อมงคลเดินทางมาสถานที่แห่งนี้ ต้องการขอพร พระพุทธเจ้าแบบจีน และ พระโพธิสัตว์เจ้าต่างๆ , รวมถึงยังประดิษฐาน องค์เทพเจ้ามังกรเขียวด้วยคะ ไว้สำหรับขอพรและล้างอาถรรพ์ต่างไป จริงๆ เจ้าพ่อมังกรเขียวต้นตำรับที่แรกคือที่ แชเล่งเอี้ยะคะ อยู่แถวพระนครคะ สร้างสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคะ แต่ที่นี่ทีองค์จำลองด้วยคะ จุดที่มาแล้วต้องขอพรคือ องค์อวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์กวนอิมยืนอยู่กบางบ่อบัวคะ สวยงามตามกาลเวลา ขอพรให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์คะ มาที่นี่สามารถทำการแก้ชง สะเดาะเคราะห์ได้ ถวายเงินและดอกไม้ธูปเทียนได้คะ... อ่านต่อ
2 Likes0 Comment
LikeShare
photo