ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หลักชัยคู่บ้านคู่เมืองสุราษฯแวะไหว้ศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลและโชคดี ต้อนรับปีหน้า จริงๆเป็นทางผ่านก่อนที่จะไปทานอาหาร ที่อยู่ใกล้ๆกันนี่เอง ศาลหลักเมืองอยู่ติดถนนริมแม่น้ำตาปี และสะพานข้ามฝั่งแม่น้ำ สร้างขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ก่อสร้างตามศิลปกรรมศรีวิชัยด้วยการเน้นรูปลักษณ์ศิลปกรรมท้องถิ่นเดิม ได้รับอิทธิพลมาจากชวา ลังกา และเขมร ผสมกลมกลืนกัน เพื่อแสดงถึงความมั่นคงและเป็นปึกแผ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองเก่าที่มีร่องรอยทางประวัติศาสตร์สมัยศรีวิชัย และมีความความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล บรรยากาศโดยรอบสะอาดตา มีชุดไหว้สักการะคอยให้บริการ เริ่มต้นที่ 50-100 บาท... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo