2
6/10, ซอยสวนผัก 6 ถนนสวนผัก กรุงเทพมหานคร (ให้ขับรถตรงเข้ามาในซอยชัยพฤกษ์ เมื่อเจอสามแยกให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนสวนผัก ซอยสวนผัก 6 จะอยู่ทางขวามือ เมื่อเข้ามา ในซอยประมาณ 20 เมตร บ้านจักรยานจะอยู่ทางขวามือ)
โทร: 0-2424-6464, 02424-4705
  • ที่จอดรถ(มีที่จอดรถ)
  • สัญญาณโทรศัพท์
  • ห้องน้ำ